Genezende Liefde

Genezende liefde

Wat bloed is voor ons lichaam, is ware liefde voor onze ziel.
Ware liefde wordt ons geschonken vanuit de eeuwige en oneindige Bron in het centrum van het heelal.
De functies van het bloed, dat tot in de uiterst verfijnde aderen door ons lichaam stroomt, zijn onafzienbaar in veelheid, o.a. op het gebied van;
reiniging, zuivering, voeding, groei, algemene gezondheid en fysieke immuniteit.
De doorstroming van liefde in onze ziel is op transformerende wijze te vergelijken met de doorstroming van ons lichaam door het bloed. De werking van de liefde in onze ziel is potentieel oneindig, zoals bijv. op het gebied van;
reiniging, zuivering, geestelijke voeding, groei,
onze geestelijke gezondheid en ons geestelijk immuniteitsstelsel.
Daar niets in het kosmisch gebeuren op zichzelf kan bestaan en alles en iedereen met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is, is de wisselwerking tussen het bloed in ons lichaam en de liefde in onze ziel een onontkoombare werkelijkheid.
Kan ons zielsbewustzijn door zware innerlijke conflicten ons lichaam ziek maken?
Er loopt een parallelle verbintenis tussen de banen van de liefde door de ziel en de stroming van het bloed door het lichaam, die een grote wederzijdse beïnvloeding geeft.
Vooral in ons fysieke en geestelijke immuniteitsstelsel speelt dit een sterke rol.
Een blokkering in ons zielsbewustzijn kan resulteren in een blokkering in ons lichaam, wat tot ernstige verstoring in de functionaliteit van ons lichaam en/of onze geest kan leiden, wat zich op zijn beurt weer kan uiten in een fysiek en/of psychisch ziektebeeld.
Indien ons zielsbewustzijn door conflicten naar lichaam en geest ziek kan maken, houdt dit in, dat het
zielsbewustzijn ook kan meewerken en bijdragen aan onze genezing.
De veelheid en zuiverheid van de doorstromende liefde speelt hierin een belangrijke rol.
Kan een motor zijn tot het in gang zetten en ondersteunen van genezingsprocessen.
Evenals haat, de tegenpool van liefde, dit in negatieve zin doet.
Waar onze liefde zich aan anderen mededeelt en toevloeit en bloei veroorzaakt, daar keert onze haat zich tegen ons zelf en werkt verstikkend, verdorrend, ziekmakend.
"In heftige innerlijke beroering met knikkende knieën afgaan op een moeilijke confrontatie in ons leven", "de reactie van onze ademhaling op heftige emoties" en de uitdrukking "ik heb er pijn in mijn buik van", zijn slechts summiere voorbeelden, maar spreken boekdelen wat betreft de wederzijdse beïnvloeding!
Een mogelijke genezende werking van onze liefde beperkt zich niet tot onze geest en ons menselijk lichaam, maar werkt evenzeer op vergelijkbare wijze door in onze maatschappij.
Een maatschappij, waarin liefdeloosheid en daardoor zelfzucht, de overhand heeft, zal een rampzalige ontwikkeling te zien geven, ook en vooral bij grote materiele welvaart.
Een maatschappij, waarin de liefde overheerst zal groeien, bloeien en genezen.
We behoeven niet ver te zoeken naar onze liefde, ze is in ons zelf aanwezig indien we haar willen of kunnen zien.
Ze is een altijd bloeiende bloem, maar wordt vaakoverwoekerd door??
Ja, waardoor wordt onze liefde veelal overwoekerd?
Zijn we bereid daar naar te zoeken?
Alleen al het oprecht op gang brengen van dit zoekproces toont onze goede wil.
We zullen ervaren dat we daarin geholpen worden.
Dit is de echte, de ware grote eindeloze zoektocht in ons aller leven,

de zoektocht naar

Liefde!

Het is de beste en meest hechte basis voor het evolutieproces van mens, maatschappij en kosmos.

Jan Jacob Henneman

 

Kerst-mis?

nee geen kerst-mis
want er is niets mis met kerst
kerst raakt tot diep in ons hart
midden in de "roos''
de bloem van de liefde
liefde aan ons geschonken om door te geven naar anderen
als we de liefde alleen voor ons zelf behouden
blijft het eigenliefde
dan stroomt de liefde niet door
verzandt in ons eigen vennetje
verzuurt
verfrist niet
we raken geblokkeerd, geïsoleerd
des te meer liefde
we doorgeven naar anderen
des te meer liefde
zal ons eigen hart doorstromen
eerst als beekje
later als rivier
als helder vloeiend water
zuiver als kristal
dat van binnen reinigt
verfrist
verblijdt

Jan Jacob Henneman

 

 

meisje en de mosterd van abraham
wachtende en verlangende ogen
rijp voor lief en leed
nog even en je onschuld is gevlogen
heb je een blik van “ik weet”