Holistische Gedachte

De holistische gedachte houdt in dat alles en iedereen in een groot organisme met elkaar verbonden is en dat niemand en niets op zichzelf kan bestaan.
Elk mens is een organisme dat deel uitmaakt van een familie organisme, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van respectievelijk een straat-organisme, een wijk-, een stads- een provinciaal-, een staats- en een planetair wereld organisme. Ook religies, bedrijven verenigingen en instituten zijn organismen behorende tot dit wereld-organisme.
Het planetaire wereld-organisme maakt op zijn beurt weer deel uit van een gigantisch heelal, dat een onafzienbaar organisme is dat op wonderbaarlijke wijze in eindeloze rotaties zijn weg door de ruimte volgt.

Alle materie is verwant aan elkaar en maakt eveneens deel uit van het heelal-organisme.

Al deze organismen zijn in beweging al roterend rond hun centra, ofwel naar links, ofwel naar rechts (afhankelijk van de plaats in het totaal-organisme) en ontvangen en wekken een stralende energie in de rotaties en groeien, evolueren en beïnvloeden elkaar.

Er is een Goddelijke Schepper die dit alles (dus ook de mens) heeft geschapen vanuit zijn eenheid.
In het centrum van al wat is, in de woonplaats van onze goddelijke schepper, is het geestelijke en het materiele nagenoeg niet van elkaar te onderscheiden.

Deze Goddelijke Schepper is ons aller vader en heeft aan de mens als helper een inwonend Goddelijk fragment geschonken..

In wezen is de gehele mensheid aan elkaar verwant als broeders en zusters met één geestelijke vader.
Het besef hiervan is zeer spaarzaam in ons aanwezig, ook al omdat dit zeer bedreigend is voor ons ego en voor onze zelfzuchtige verlangens.

Onze vader is een god van liefde en zijn opdracht aan de mens is “weest even volmaakt als ik volmaakt ben”.

Het goddelijk geschenk (het goddelijk fragment) kan ons helpen onze weg naar God te vinden. De weg naar het leren kennen van dit goddelijk fragment is geplaveid met liefde voor onze medemens en de schepping.

Jan Jacob Henneman

definitie van een dogma
een dogma
is een
gemummificeerde ideologie