Holistische klankmassage

Wat is holistische klankmassage?

Bij holistische klankmassage wordt gebruik gemaakt van instrumenten met intense en sterk vibrerende oerklanken, welke diep kunnen doordringen in de totale mens. Indien men zich hiervoor openstelt geeft dit een heilzame klankmassage. Deze massage kan meewerken aan een proces van vernieuwing en bevrijding.

Energie en beweging in de toegepaste klanken en het kosmisch ruimtelijk aspect hierin, kunnen transformerend op de mens inwerken en verandering in het bewustzijn en herstel van harmonie teweeg brengen. Hierdoor krijgen de zelfzoekende genezingskrachten, welke van nature in de mens aanwezig zijn, de kans zich weer te herstellen en ontplooien en hun werk te verrichten.

Holistische klankmassage kan gunstig werken bij;

  • spanning, stress
  • het opruimen van innerlijke en fysieke blokkades
  • het oplossen van persoonlijke en sociale problemen
  • het ontdekken van energielekken en het opladen van nieuwe energie
  • het stimuleren van het bewustwordingsproces
  • het ondersteunen van genezingsprocessen
  • het leren leven met onweerkeerbare handicaps en ziektes

 

 

Het oor 

In de foetus is het oor het eerste zintuig dat tot ontwikkeling komt. Volgens dr. A. Tomatis geschiedt dit al enkele dagen na de bevruchting en reeds na 4,5 maand is het slakkehuis, het eigenlijke gehoororgaan, volgroeid en groeit na de geboorte niet meer verder. Na de volgroeiing kan de foetus geheel zelfstandig horen.

In het gehoororgaan bevindt zich ook het evenwichtsorgaan. Dit orgaan staat voor evenwicht, beweging, ruimte en tijd. Oor en evenwichtsorgaan staan beiden via het zenuwstelsel vice versa in verbinding met de hersenen. 

Klanken, golfachtige energiemanifestaties, staan aan de wieg van het wordende universum en de wordende mens. De gehele schepping kan worden beschouwd als getransformeerde kosmische golfachtige energiemanifestaties. Eenvoudig gezegd blijven de trillingen in de mens en kosmos gecomprimeerd werkzaam na de transformatie. In dit licht bezien is de losmakende inwerking door golfenergie, optredend tijdens de klankmassage, enigszins te begrijpen, al blijft het steeds weer een wonderlijk gebeuren.

Oorzaak, dat woord zegt al, dat het oor een hoofdzaak is. Dat is het in dubbele zin. 

De Schepping heeft in oneindige wijsheid sluimerende klankenergiemanifestaties aan de mens geboden, die hem in staat stellen deel te nemen aan het proces van volgroeiing van de mens en de kosmos.

Niet (h)oren, doch intensief willen luisteren scherpt het gehoor en verhoogt de bewuste beleving.

 

ik ben een baardenhapper
deed gekscherend de kapper
en ik een ruwe zei de klant
en beet de kapper in zijn hand