Holistische Klankmassage
voor bedrijven

Toepassing voor bedrijven, overheidsdiensten en instituten

Wat is holistische klank massage?

Bij holistische klankmassage wordt gebruik gemaakt van instrumenten met intense en sterk vibrerende oerklanken welke diep kunnen doordringen in de totale mens. Indien men zich hiervoor openstelt geeft dit een heilzame klankmassage. Deze massage kan meewerken aan een een proces van vernieuwing en bevrijding.

Energie en beweging in de toegepaste klanken en het kosmisch ruimtelijk aspect hierin kunnen transformerend op de mens inwerken en verandering in het bewustzijn en herstel van harmonie teweegbrengen, van waaruit gunstiger gewerkt kan worden aan vernieuwing en oplossing van problemen.

 

Toepassing voor bedrijven

Het is belangrijk bij bedrijven dat er een zo groot mogelijk evenwicht gevonden wordt tussen het belang van het bedrijf en het het belang van de medewerkers. En dat het besef ontwikkeld wordt dat het bedrijf een organisme is dat bestaat uit mensen welke onder wederzijds respect een gezamenlijk doel nastreven. Bij disharmonie op welk gebied dan ook kan er schade en frustratie ontstaan. Dit gaat ten koste van de materiele resultaten en het welzijn.

Een medewerker dient altijd zoveel mogelijk het midden trachten te vinden tussen zijn belangen en de belangen van het bedrijf en zijn collega's
het bedrijf dient altijd zoveel mogelijk het midden te zoeken tussen het eigen belang en het belang van de medewerkers.
Bij disharmonie in het organisme kan een klankmassage een grote hulp zijn bij het zoeken naar herstel van de harmonie.

De klankmassage kan voorafgegaan worden door inventarisatie van problemen of frustraties in het bedrijf.
Na de klankmassage kunnen de problemen onderling besproken worden.

De opzet wordt tevoren doorgesproken en aangepast aan de wensen en de aard van het bedrijf.

Bij belangstelling kunt U contact opnemen met het holistisch centrum Museum de droomspiegel.

het leven zingt voor eenieder een ander melodietje
soms een droef soms een vrolijk liedje
maar lieve mensjes onthoud toch goed
dat je de teksten wel zelf maken moet