Het Urantiaboek

Jan Jacob Henneman heeft het boek intensief doorleefd en vele malen doorgelezen. Het zal hem een vreugde zijn U te laten delen in een ontzagwekkend luisterrijk en eindeloos kosmisch en paradijselijk panorama. Een panorama, dat samen met de overweldigende heldere sterrenhemel een fractie van de grootsheid van de Schepper onthult. Het boek schenkt een grote geestelijke vrijheid. Religie is een zeer persoonlijke zaak, rechtstreeks tussen elk mens en de schepper, zonder tussenkomst van institutionele religies en sekten.
Inmiddels zijn er diverse studieclubs van lezers van het Urantiaboek ontstaan.

Het Urantia boek is verkrijgbaar in Museum de Droomspiegel. U kunt altijd [op afspraak] het boek geheel vrijblijvend komen inkijken en nadere inlichtingen over dit eindeloos ontroerende boek verkrijgen. Ook is het mogelijk met groepen, hetzij overdag, hetzij in de avond of in de weekends een lezing over het boek door Jan Jacob tereserveren.

U kunt het Urantiaboek verkrijgen in Museum de Droomspiegel voor de nieuwe lage prijs van
€ 29,95 per stuk incl. BTW. Verzendkosten gratis. Na ontvangst van de betaling op rekening 564829862 ten name van J.J.Henneman wordt U het boek toegezonden.
Desgewenst kunt U het boek (na afspraak) afhalen.
Deze nieuwe lage prijs is sedert kort mogelijk geworden door donaties en giften.

 

U kunt de Nederlandse tekst van het Urantiaboek vinden en inkijken op de officiele website van de Urantia Foundation
Het Urantiaboek is verkrijgbaar in de volgende talen;

Frans, Fins, Spaans, Russisch, Nederlands, Koreaans, Letlands, Duits, Italiaans, Roemeens, Portugees, Zweeds, Estlands, Arabisch, Pools, Indonesisch, Farsi (Perzisch), Grieks, Bulgaars, Japans, Chinees, Deens, Oekraiens, Hongaars en Noors.

Uittreksels uit het Urantiaboek.

Uw wereld Urantia, is een van de vele soortgelijke bewoonde planeten die samen het plaatselijk Universum Nebadon vormen. Tezamen met soortgelijke scheppingen vormt dit Universum het superuniversum Orvonton, uit welk's hoofdwereld, Uversa, onze commissie afkomstig is. Orvonton is een van de zeven evoluerende superuniversa in tijd en ruimte, die cirkelen rond de goddelijk volmaakte schepping, die aanvang nog einde kent - het centrale Universum Havona. In het hart van dit eeuwige, centrale universum bevindt zich het stationaire Paradijs-Eiland, het geografisch centrum der oneindigheid en de woonplaats van de eeuwige God. Pagina 1.

Er bestaat in het bewustzijn van God een plan, dat ieder schepsel in al zijn ontzagwekkende domeinen omvat en dit plan is een eeuwig voornemen van onbegrensde kansen, onbeperkte vooruitgang en leven zonder einde. En de oneindige schatten van zulk een weergaloze loopbaan behoren U allen toe, indien ge er naar wilt streven! Pagina 365.

De vader verlangt, dat al zijn schepselen in persoonlijke gemeenschap met hem staan. Op het paradijs heeft hij een plaats om allen te ontvangen die op grond van hun overlevingsstatus en geestelijke natuur daar kunnen komen. Pagina 63.

Gij mensen hebt U begeven in een eindeloze ontvouwing van een bijna oneindig panorama, een onbeperkt uitdijen van nimmer eindigende, steeds wijder wordende sferen, van de gelegenheid van vreugdevolle dienstbaarheid, weergaloos avontuur, sublieme onzekerheid en ongelimiteerde vooruitgang. Wanneer de wolken zich boven Uw hoofd samenpakken, dient Uw geloof het feit van de inwonende richter te aanvaarden, en aldus dient ge in staat te zijn om door de nevelen van Uw onzekerheid als sterveling heen te zien, naar de heldere stralen van de zon van eeuwige rechtvaardigheid op de wenkende hoogte van de woningwerelden van Satania. P pagina 1193-4.

De lust tot avontuur, nieuwsgierigheid en vrees voor eentonigheid - deze trekken die eigen zijn aan de evoluerende menselijke natuur - zijn daar niet zo maar ingelegd om het tijdens Uw korte verblijf op aarde moeilijk te maken en U te ergeren, doch veeleer om U in te fluisteren, dat de dood slechts het begin is van een eindeloze loopbaan van avontuur, een eeuwig leven vol verwachting, een eeuwige ontdekkingsreis. Pagina 159-60.

Ge zult Uw leraar niet afschilderen als een man van smarten. Toekomende generaties zullen ook onze stralende vreugde kennen, de opgewektheid van onze goede wil en de inspiratie van ons goede humeur. Wij verkondigen een boodschap van goed nieuws, die aanstekelijk is in al zijn transformerende kracht. Onze religie klopt van nieuw leven en nieuwe betekenis. Zij die dit onderricht aanvaarden, worden van vreugde vervuld en hun hart moet zich wel steeds meer verheugen. Toenemend geluk is altijd de ervaring van allen die zeker zijn over God. Pagina 1766.

Heel Urantia wacht op de verkondiging van de veredelende boodschap van Michael, onbezwaard door de leringen en dogma's die zich in negentien eeuwen van contact met de religies van evolutionaire oorsprong hebben opgehoopt. Het uur heeft geslagen om aan het Boeddhisme, aan het Christendom, het Hindoeïsme, ja aan de volken van alle godsdiensten, niet het evangelie over Jezus aan te bieden, maar de levende, geestelijke werkelijkheid van het evangelie van Jezus. Pagina 1041.

Voor het moderne christendom valt te hopen, dat het zal ophouden de sociale stelsels en het industriële beleid van de westerse civilisatie te ondersteunen, terwijl het zich nederig buigt voor het kruis dat het zo moedig verheerlijkt, om daar opnieuw van Jezus van Nazareth de grootste waarheden te leren die de sterfelijke mens ooit te horen kan krijgen - het levende evangelie van het vaderschap van God en de broederschap der mensen. Pagina 2086.

Holistisch Centrum
Jan Jacob Henneman
Putterstraat 74b
5256 AP Heusden
Tel 0416-661222.
E-mail; janjacobh@gmail.com

The Urantia Foundation
533 Diversey Parkway
Chicago, Illinois 60614 USA.
T el. (773) 525 3319
www.urantia.org
All rights reserved.

een kluizenaar
kan zichzelf licht heilig denken